חוות דעת לבית  מעל 180 מ"ר 

599 ש"ח

חוות דעת לבית  עד 180 מ"ר 

499 ש"ח

חוות דעת לדירת 5/6 חדרים

399 ש"ח

חוות דעת לדירת 3/4 חדרים

349 ש"ח